Høydepunktet

“Korhelga med Give Me 5 ble høydepunktet på semesteret vårt.

Gruppa har gode tekster om ulike sider ved livet, og livet med Gud, som taler til både barn og voksne. Det gjør det meningsfullt å jobbe med kor, – barna får med seg mer enn bare en fin sang. Flott at tekstene er på norsk. Det gir nærhet til innholdet og gjør det lett å øve inn sangene med barn i ulik alder.

Konserten  ble en fin balanse mellom koret vårt og Give Me 5. Koret vårt kom ikke i bakgrunnen, men fikk «stråle og skinne» sammen med gruppa. Kort sagt: Inspirerende seminar og flott konsert med sanger som setter seg i minnet lenge etterpå. Anbefales.»

Jorun Bårli Berg, Rissa SoulChildren